Skupština

Skupština Akademije je najviši organ upravljanja Akademije i čine je svi redovni i vanredni članovi (radni sastav Akademije).
Inostrani članovi CANU imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine CANU, bez prava odlučivanja.

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En