Plan javnih nabavki CANU za 2018. godinu

Pravilnici

Pravilnik o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik o postupku hitne nabavke u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti

Nabavke male vrijednosti

Nabavka male vrijednosti br. 1/18 - nabavka goriva za službena vozila na godišnjem nivou

Nabavka male vrijednosti br.3/18 nabavka usluge pripreme za štampu publikacija CANU - zahtjev za dostavljanje ponuda

Nabavka male vrijednosti br.3/18  nabavka usluge pripreme za štampu publikacija CANU - obavještenje o ishodu postupka

Nabavka male vrijednosti br. 4/18 nabavka usluge izrade postera, kataloga, flajera, ID kartica - ugovor

Nabavke male vrijednosti br. 5/18  nabavka sredstava za potrebe bifea

Nabavke male vrijednosti br. 6/18 nabavka usluge registracije službenih motornih vozila sa tehničkim pregledom i obaveznim osiguranjem

Nabavke male vrijednosti br. 7/18 nabavka kancelarijskog materijala - zahtjev za dostavljanje ponuda

Nabavka male vrijednosti br. 7/18 nabavka kancelarijskog materijala - obavještenje o ishodu postupka

Nabavka male vrijednosti br.7/18 nabavka kancelarijskog materijala - ugovor

Nabavka male vrijednosti br.10/18 nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine CANU -  osiguranje zaposlenih od nezgode - faktura

Nabavka male vrijednosti br.10/18 nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine CANU - osiguranje zaposlenih - dopunsko osiguranje - faktura

Nabavka male vrijednosti br.10/18 nabavka usluge osiguranja zaposlenih i imovine CANU  - osiguranje imovine - faktura

Nabavka male vrijednosti broj 11/18 nabavka usluga turističke agencije za organizaciju CANU EMAN Simpozijuma - zahtjev za dostavljanje ponuda

Nabavka male vrijednosti broj 11/18 nabavka usluga turističke agencije za organizaciju CANU EMAN Simpozijuma - Obavještenje o ishodu postupka

Nabavka male vrijednosti broj 11/18 nabavka usluga turističke agencije za organizaciju CANU EMAN Simpozijuma - Ugovor

 Otvoreni postupak javne nabavke 

Otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja publikacija CANU br.2/18  - Tenderska dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja publikacija CANU br.2/18  - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja publikacija CANU br. 2/18  - Ugovor

Otvoreni postupak javne nabavke usluga putničke agencije za nabavku avio karata br. 8/18 Tenderska dokumentacija

Otvoreni postupak javne nabavke usluga putničke agencije za nabavku avio karata br.8/18 izmjene tenderske dokumentacije

Otvoreni postupak javne nabavke usluga putničke agencije za nabavku avio karata br.8/18 izmjene tenderske dokumentacije

Otvoreni postupak javne nabavke usluga putničke agencije za nabavku avio karata br.8/18 Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Otvoreni postupak javne nabavke usluga putničke agencije za nabavku avio karata br. 8/18  Ugovor

Otvoreni postupak javne nabavke usluga hotelskog smještaja gostiju CANU br.9/18  - Tenderska dokumentacija 

Otvoreni postupak javne nabavke usluga hotelskog smještaja gostiju CANU br.9/18 -  Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Otvoreni postupak javne nabavke usluga hotelskog smještaja gostiju CANU br.9/18  - Ugovor

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En