Organizacija

Organi Akademije su: Skupština, Predsjedništvo i predsjednik.
Najviši organ upravljanja CANU je Skupština, a njen izvršni organ je Predsjedništvo Akademije, koje čine: predsjednik, 2 potpredsjednika, generalni sekretar i sekretari odjeljenja.
 
Svoju djelatnost CANU ostvaruje u odjeljenjima, institutima, centrima, odborima, i drugim radnim tijelima.
 
CANU ima četiri odjeljenja:
 
-          Odjeljenje prirodnih nauka,
-          Odjeljenje društvenih nauka,
-          Odjeljenje humanističkih nauka,
-          Odjeljenje umjetnosti
 

Naučnoistraživačke jedinice u sastavu Akademije su: Institut za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš", Leksikografski centar, Centar za energiju i ekologiju – ENEKO.
Posebne jedinice u sastavu Akademije su Biblioteka sa arhivom i Galerija sa umjetničkom zbirkom.
U okviru Akademije djeluje i Centar mladih naučnika.
 
Za pojedine oblasti nauka ili umjetnosti u CANU aktivni su odbori i druga radna tijela, kao stalni oblik ostvarivanja zadataka CANU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En