Saradnja

 

Sporazumi o saradnji

 

U 2017. godini Crnogorska akademija nauka i umjetnosti potpisala je 13 sporazuma o saradnji sa:

♦ Univerzitetom Crne Gore, Univerzitetom Mediteran, Univerzitetom Donja Gorica;

♦ Ministarstvom kulture, Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom pravde, Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom zdravlja;

♦ Kliničkim centrom Crne Gore, Fondacijom “Petrović Njegoš”, Fondacijom “Petar Lubarda”, Nacionalnom bibliotekom „Đurđe Crnojević“, Kompanijom “13. jul – Plantaže” a.d.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En