Odbori

 

U CANU djeluju sljedeći odbori:

МЕĐUODJELJENJSKI ODBORI

Odbor za nagrade i priznanja, predsjednik akademik Ljubiša Stanković;
Odbor za obrazovanje i pedagogiju, predsjednik akademik Slobodan Backović.

ODJELJENJE PRIRODNIH NAUKA

Odbor za biologiju i hemiju, predsjednik akademik Gordan Karaman;
Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, predsjednik prof. dr Milan Marković;
Odbor za medicinu, akademik Goran Nikolić;
Odbor za tehničke nauke, predsjednik akademik Momir Đurović;
Odbor za informaciono-komunikacione tehnologije, predsjednik akademik Igor Đurović;
Odbor za matematiku i fiziku, predsjednik akademik Milojica Jaćimović;
Odbor za geologiju i geografiju, predsjednik prof. dr Branislav Glavatović.

ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Odbor za pravne i političke nauke, predsjednik akademik Zoran Rašović;
Odbor za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju, predsjednik akademik Veselin Vukotić;
Odbor za filozofiju i sociologiju, predsjednik akademik Dragan K. Vukčević.

ODJELJENJE HUMANISTIČKIH NAUKA

Odbor za arheologiju, etnologiju i istoriju umjetnosti, predsjednik prof. dr Aleksandar Čilikov, vanredni član CANU;
Odbor za istoriju, predsjednik akademik Šerbo Rastoder;
Redakcija za izdavanje izvora za istoriju Crne Gore, predsjednik akademik Zoran Lakić;
Odbor za jezik, predsjednik akademik Branislav Ostojić.

ODJELJENJE UMJETNOSTI

Odbor za književnost, predsjednik Pavle Goranović, vanredni član CANU;
Odbor za likovne umjetnosti, predsjednik akademik Anka Burić;
Odbor za muzičke umjetnosti, predsjednik akademik Žarko Mirković;
Odbor za filmsku i pozorišnu umjetnosti, predsjednik Branko Baletić, vanredni član CANU;
Odbor za arhitekturu i urbanizam, predsjednik Mileta Bojović, vanredni član CANU. 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En