Biblioteka

Biblioteka je formirana 1973.godine. Raspolaže sa oko 90.000 jedinica čije bogatstvo pruža velike mogućnosti za naučnoistraživački rad. Posebne cjeline čine legati: Arsa i Vojke Milatović, akademika Zarije Bešića, akademika Jevta Milovića, prof. Jovana i Jelene Vukmanović, legat Alekse Jovićevića, kao i legat Serža Golipoa. U fazi preuzimanja su legati akademika CANU Mijata Šukovića i akademika SANU Vojislava Stanovčića. Legat Arsa i Vojke Milatović čini izabrana kolekcija najznačajnijih i najstarijih izdanja. Pored nekoliko crkvenih rukopisnih knjiga iz XVI vijeka, sadrži i šest knjiga iz štamparije Božidara i Vićenca Vukovića (Minejpraznični - 1538. g., Triodposni - 1561. g., Služabnik - 1554., Psaltir s posledovanjem - 1561. g., Psaltir - 1519. g., Molitvenik - 1538-1540. g.). Najinteresantnije i najvrijednije izdanje je Psaltir iz 1519.godine sa sačuvanim predgovorom. Prema ocjeni stručnjaka ovo je jedini sačuvani primjerak na teritoriji bivše Jugoslavije. Treba istaći i Trubarjeve artikule pisane glagoljicom iz 1562.godine (u svijetu postoji samo 19 primjeraka). Značajno mjesto pripada inkunabulama na stranim jezicima iz XV vijeka. Kartografska zbirka sadrži 46 kartografskih publikacija. Od toga 3 iz XVII v, 22 iz XVIII, 14 iz XIX i 4 iz XX vijeka. Kao najznačajnije u zbirci ističemo djelo Atlas geographicusTobiasa Conrada Lottera. Zbirku periodike čini 117 naslova časopisa, listova, kalendara i drugih periodičnih izdanja (naše i strane periodike).Ističemo da Biblioteka posjeduje više primjeraka “Gorskog vijenca” iz XIX vijeka: 1847.štampan u Beču; 1868. štampan u Zadru; 1876. štampan u Beču; 1889. štampan u Novom Sadu; 1890. štampan u Zagrebu i 1892. štampan u Beogradu. U fondu Biblioteke čuvaju se i 23 primjerka “Gorskog vijenca”, koji su štampani u prvoj polovini XX vijeka.

Osnivanjem Virtuelne biblioteke Crne Gore (osnivači: Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” sa Cetinja, Univerzitetska biblioteka Crne Gore i Biblioteka CANU), prelazi se na katalogizaciju u okviru COBISS (Kooperativni on-line bibliografski sistem i servisi). Biblioteka je depozitna za izdanja CANU. Izrađuje se “Bibliografija izdanja CANU” i kontinuirano se dopunjuje. Izdanjima Akademije Biblioteka vrši razmjenu sa brojnim naučnim institucijama u svijetu. U biblioteci se rade bibliografije radova za spomenice preminulim članovima CANU i prikuplja dokumentacija o radu Akademije i njenih članova.

Arhiv

Arhiv CANU posjeduje značajnu arhivsku građu za izučavanje istorije Crne Gore. Sačinjeni su elektronski popisi arhivskih jedinica, koji su dostupni korisnicima Arhiva. Arhiv sadrži:

1. Fond akademika Jevta Milovića (ACANU, JM);

2. Fond akademika Dimitrija-Dima Vujovića (ACANU,DV);

3. Fond Petra Vukčevića (ACANU,PV);

4. Zbirku prepisa i kopija dokumenata (sa regestama) Historijskog arhiva u Dubrovniku (ACANU,AD);

5. Zbirku prepisa i kopija dokumenata (sa regestama) Franjevačkog samostana u Dubrovniku (ACANU,FSD);

6. Zbirku prepisa i kopija dokumenata (sa regestama) Biblioteke Baltazara Bogišića u Cavtatu (ACANU,BBBC);

7. Zbirku kopija dokumenata iz oblasti muzikologije iz Zadra, dr Miloša Miloševića;

8. Zbirku arhivske građe akademika Ljubomira-Ljuba Pavićevića;

9. Zbirku arhivske građe akademika Luke Tomanovića;

10. Zbirku arhivske građe Dušana Đurovića.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En