ZAKLJUČEN SPORAZUM O SARADNJI CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA CRNE GORE

U cilju objedinjavanja naučnih potencijala i njihovog korišćenja u interesu razvoja nauke i  naučnoistraživačkog rada u Crnoj Gori, polazeći od zajedničkog interesa za podsticanje i unapređivanje naučnoistraživačke djelatnosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Akademija inženjerskih nauka Crne Gore zaključile su danas Sporazum o saradnji. Sporazum su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti potpisali generalni sekretar CANU akademik Dragan Radonjić i predsjednik Akademije inženjerskih nauka Crne Gore prof. dr Radenko Pejović.

Sporazumom je predviđena saradnja na polju unapređivanja i osavremenjivanja naučnoistraživačkog rada u oblasti inženjerskih nauka; obezbjeđenja uslova za promociju, angažovanje i usavršavanje mladih i talentovanih kadrova u inženjerskim naukama; zajedničkog rada na naučnoistraživačkim i razvojnim projektima; organizaciji naučnih skupova i okruglih stolova; izdavanju publikacija kao i na drugim poslovima od zajedničkog interesa.

O konkretnim oblicima saradnje biće potpisani posebni ugovori u kojima će se definisati međusobne obaveze.

Realizaciju Sporazuma pratiće Koordinacioni odbor od 4 člana od kojih svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje po 2 člana.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En