Prva međunarodna konferencija o vrancu i drugim crnogorskim autohtonim sortama vinove loze

Prva međunarodna konferencija o vrancu i drugim crnogorskim  autohtonim sortama vinove loze održaće se od 20. do 22. novembra 2017. godine u Podgorici, u organizaciji kompanije „13. jul – Plantaže“ u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, Ministarstvom nauke i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Na konferenciji će učestvovati tridesetak eminentnih stručnjaka iz oblasti genetike, vinogradarstva i vinarstva. Saradnja Akademije i kompanije „13. jul – Plantaže“  u održavanju ove konferencije realizuje se na bazi Sporazuma o saradnji CANU i „13.jul – Plantaže“.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En