Promovisana knjiga ,,Atlas zemljišta Crne Gore”, autora prof. Mihaila Burića, dr Budimira Fuštića i Predraga Bulajića

Danas je u svečanoj sali CANU promovisana knjiga ,,Atlas zemljišta Crne Gore”, autora prof. dr Mihaila Burića, dr Budimira Fuštića i Predraga Bulajića, koja je  izašla iz štampe u izdanju Akademije.

Na početku promocije akademik Milojica Jaćimović je, pored ostalog, rekao: ,,Prije desetak godina, prof. dr Mihailo Burić predložio je CANU projekat ‘Atlasi Crne Gore’, čiji rezultat je bio serija atlasa, kojima su predstavljene prirodne karakteristike i potencijali Crne Gore. Tako je 2010. godine štampan prvi atlas u toj seriji: Atlas voda Crne Gore, potom je uslijedio Atlas klime Crne Gore i nedavno Atlas zemljišta Crne Gore, koji je svojevrsno leksikografsko djelo”.

Za jednog od autora knjige dr Budimira Fuštića ova publikacija je krupan doprinos poznavanju prirode Crne Gore,  tako da sa tačnošću možemo govoriti  sa kojim i kakvim zemljištima danas raspolažemo.

,,Kvalitet ovog atlasa treba procijeniti na taj način što ćete ga uporediti sa sličnim izdanjima drugih zemalja svijeta. Mislim da je to mjerodavan kriterijum za ocjenu njegove vrijednosti”, istakao je dr Mihailo Burić, jedan od autora knjige. On je izrazio posebnu zahvalnost CANU na prepoznavanju i podršci ovakvih kapitalnih projekata za Crnu Goru, uz želju da će se oni i zaokružiti. Takođe, za pripremu autorskog originala za ovaj projekat posebnu zahvalnost duguje i firmi Winsoft, kao i firmi Medeon.

Sa tehnološkom transformacijom ovog kapitalnog djela upoznao nas je Predrag Bulajić, takođe autor knjige Atlas zemljišta Crne Gore.

I na kraju, jedan od recenzenata knjige Atlas zemljišta Crne Gore dr Momčilo Radulović  u svojoj recenziji piše: ,,Atlas zemljišta Crne Gore je knjiga koja treba da doprinese boljem sagledavanju i razumijevanju značaja zemljišta u Crnoj Gori od strane odgovornih državnih organa, ali prije svega da stručnjacima iz oblasti poljoprivrede pomogne u planiranju i organizovanju poljoprivredne proizvodnje”.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En