Prof. dr Roman Bošnjak održao predavanje na naučnoj tribini CANU

Prof. dr Roman Bošnjak, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, oblast neurohirurgija i rukovodilac Departmana za neurohirurgiju u Univerzitetskom medicinskom centru u Ljubljani, održao je danas predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: “Minimalno invanzivna neurohirurgija: implikacije u endoskopskoj mikrohirurgiji lezija mozga i lobanjske baze”. O predavaču je govorio član CANU prof. dr Goran Nikolić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici i predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En