POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I NARODNOG MUZEJA CRNE GORE

U cilju objedinjavanja potencijala u oblasti kulture u Crnoj Gori, polazeći od zajedničkih interesa za unapređenje muzejske i galerijske djelatnosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Narodni muzej Crne Gore zaključili su danas Sporazum o saradnji. Sporazum su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti potpisali generalni sekretar CANU akademik Dragan Radonjić i direktorka Narodnog muzeja Crne Gore dr Anastazija Miranović

Sporazumom je predviđena saradnja na polju afirmacije, promocije i očuvanja kulturne baštine, zajedničko učešće u obilježavanju značajnih jubileja događaja i ličnosti vezanih za Crnu Goru, organizovanju  izložbi likovnih stvaralaca, naučnih skupova i okruglih stolova, realizaciji zajedničkih projekata, realizaciji i promociji zajedničkih izdanja i razmjeni međusobnih izdanja.

Realizaciju Sporazuma pratiće Koordinacioni odbor od 4 člana od kojih  svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje po 2 člana.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En