Potpisan sporazum o saradnji CANU i Univerziteta Mediteran

Danas su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević i rektor Univerziteta Mediteran prof. dr Nenad Vuković potpisali Sporazum o naučnoj i umjetničkoj saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta Mediteran.

Sporazum je zaključen u cilju objedinjavanja naučnih i umjetničkih potencijala i njihovog koriščenja u interesu razvoja nauke, naučnoistraživačkog i umjetničkog rada u Crnoj Gori. Sporazumom je predviđena saradnja u utvrđivanju strategije i politike razvoja naučnoistraživačkog rada, realizaciji naučnoistraživačkih i umjetničkih projekata, korišćenju inostranih fondova i međuakademijske saradnje; održavanju zajedničkih naučnih skupova; organizovanju zajedničkih izložbi likovnih stvaralaca, razmjeni izdanja.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En