Potpisan Sporazum o naučnoj saradnji CANU sa Azerbejdžanskom nacionalnom akademijom nauka

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dragan K. Vukčević, boravio je po pozivu u zvaničnoj posjeti Azerbejdžanskoj nacionalnoj akademiji nauka (ANAN), sa sjedištem u Bakuu, 1 - 3. aprila 2019. godine. Tom prilikom, akademik Vukčević susreo se sa predstavnicima Azerbejdžanske nacionalne akademije nauka: akademikom Akif Alizadeh, predsjednikom ANAN, akademikom Isa Habibbeyli, potpredsjednikom, akademikom Shahin Mustafayev, direktorom Instituta za orijentalne studije, prof. Ertegin Salamzadeh, dopisnim članom, direktorom Instituta za arhitekturu i umjetnost, i dr Ruslanom Gasimovim, rukovodiocem u Odjeljenju za međunarodne odnose ANAN. Sastanku je prisustvovao i dr Vugar Aliyev, počasni konzul Crne Gore u Azerbejdžanu.

Akademik Alizadeh upoznao je akademika Vukčevića sa istorijom Azerbejdžanske nacionalne akademije nauka od osnivanja, a posebno sa ulogom koju ona danas ima u razvoju azerbejdžanske nauke. Istakao je važan doprinos ANAN integrisanju i prepoznavanju naučnih znanja i dostignuća azerbejdžanskih naučnika i istraživača na međunarodnoj naučnoj sceni. U tom smislu, naglasio je zasluge ANAN u domenu podsticanja razvoja inovacija i stvaranja novih tehnologija u zemlji, kroz podršku tehnološkim parkovima i projektima u kreiranju konkurentnih proizvoda. U skladu s tim, prepoznata je neophodnost razmjene i dopunjavanja naučnih i istraživačkih praksi između naučnika iz Crne Gore i Azerbejdžana kroz osmišljavanje i implementaciju zajedničkih projekata.

Akademik Dragan Vukčević je povodom prvog susreta rukovodstva dviju akademija izrazio uvjerenje da će on imati pozitivan uticaj na budući razvoj saradnje akademskih i obrazovnih ustanova dvije zemlje, posebno na području nauke, istorije i kulture, čemu će akademije dati odgovarajuće smjernice i podršku. Sa tim ciljem, predsjednici Vukčević i Alizadeh potpisali su bilateralni Sporazum o naučnoj saradnji dvije akademije, koji će doprinijeti ne samo razvoju aktivnosti naučnih ustanova, nego i jačanju svestranih veza između Crne Gore i Azerbejdžana. U tom smislu, akademik Vukčević je predložio više konkretnih vidova budućih zajedničkih aktivnosti u prioritetnim oblastima naučnog i društvenog djelovanja, i uputio poziv akademiku Alizadehu da sa saradnicima uskoro posjeti Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En