Održana Osma međunarodna konferencija OPTIMA 2017

Osma međunarodna konferencija  Optimizacija i primjene (Optimization and Applications – OPTIMA 2017), održana je u Petrovcu od 2. do 7. oktobra  2017. godine, u organizaciji Crnogorske akademije  nauka i umjetnosti, a u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Računskim centrom Ruske akademije nauka i Univerzitetom Evore iz Portugalije.

Konferenciju su otvorili akademik Milojica Jaćimović (CANU) i akademik Yury Evtushenko (RAN). Na Konferenciji je podneseno oko 100 referata učesnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Italije, Poljske, Ukrajine, Bjelorusije, Kazahstana, SAD, Brazila, Albanije, Rumunije i Izraela.

Program Konferencije možete pogledati ovdje.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En