Održana naučna tribina prof. dr Velimira Radmilovića “Fenomeni faznih prelaza u legurama Al-Li-Sc na atomskom nivou”

 

Prof. dr Velimir Radmilović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, održao je predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu:“ Fenomeni faznih prelaza u legurama Al-Li-Sc na atomskom nivou”. O predavaču je govorio akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka.

Tribina je održana u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, 19. oktobra 2017. godine.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En