Održana naučna tribina prof. dr Nova Pržulja: ,,Genetički modifikovani organizmi - pitanje siromaštva ili profita“

Prof. dr Novo Pržulj, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Genetički modifikovani organizmi – pitanje siromaštva ili profita“. Na samom početku prisutnima je predavača predstavio akademik Milojica Jaćimović, sekretar  Odjeljenja prirodnih nauka CANU.

Genetički modifikovani organizmi su organizmi kod kojih je genetička informacija izmijenjena na neprirodan način, odnosno to su organizmi koji su nastali unošenjem jednog ili više gena ili modifikacijom postojećih gena. Hrana koja sadrži sastojke GMO je genetički modifikovana hrana, istakao je na početku prof. dr Pržulj.

Dostignuća u molekularnoj genetici, fiziologiji i biohemiji omogućila su stvaranje sorti i hibrida gajenih biljaka sa promijenjenim osobinama, koje se u prirodi sigurno nikada ne bi desile. Tolerantnost na herbicide predstavlja osobinu koja se najčešće susrijeće kod biljaka koje je čovjek mijenjao po svojoj volji i potrebi.  Analizirano u cjelini, mogu se navesti sljedeće pogodnosti koje omogućuju GM sorte tolerantne na herbicide: jednostavnije i ekonomski povoljnije suzbijanje korova, efikasno suzbijanje korova koji se ne mogu suzbiti u konvencionalnoj proizvodnji, veća fleksibilnost u primjeni herbicida, pogodnost za primjenu herbicida poslije nicanja, smanjenje rizika za životnu sredinu, mogućnost uvođenja alternativnih sistema proizvodnje. Rizici u vezi sa gajenjem GM biljaka tolerantnih na herbicide nijesu potpuno poznati  i objašnjeni. Određeni rizici zajednički su za većinu transgenih biljaka – mutacija primijenjenih gena i stvaranje neželjenih toksina, alergena i drugih materija koje nikada nijesu bile prisutne u biljci, nastanak novih virusa, mutageneze i karcenogeneze, reaktivacija dormantnih virusa, transfer gena u divlje srodnike i nastanak rezistentnih korova, uništavanje sjemenske proizvodnje, povećanje rizika od oštećenja neciljanih biljaka primjenom herbicida širokog spektra djelovanja, potencijalni negativni uticaj na biodiverzitet, izmjena korovske flore. Stoga, gajenju GM biljaka mora se pristupiti posebno pažljivo zbog nedovoljnog poznavanja mogućih implikacija i negativnih efekata. Na kraju, potpuno je razumljivo da veliki dio javnosti sa zabrinutošću gleda na razvoj genetičkog inženjerstva, zaključio je prof. dr Pržulj.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En