Održana naučna tribina prof. dr Mervyn Singer: ,,Critical illness - is the body smarter then we think“?

Prof. dr Mervyn Singer, profesor intenzivne njege i direktor istraživačke laboratorije za fiziologiju na Univerzitetskom koledžu u Londonu,  je 28. marta na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Critical illness – is the body smarter then we think“?

Na samom početku prisutnima je  predavača predstavio prof. dr  Goran Nikolić, član Akademije i predsjednik Odbora za medicinska istraživanja CANU.

Suština predavanja prof. dr Singera je da danas pacijenta ne smijete posmatrati kao broj već liječenje i tretman prilagoditi idividualnim potrebama i osobenostima svakog od njih.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En