Održana naučna tribina prof. dr Marka Bumbaširevića “Primjena mikrohirurgije u rekonstruktivnoj hirurgiji ekstremiteta”

Dr Marko Bumbaširević, redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, održao je predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu:“Primjena mikrohirurgije u rekonstruktivnoj hirurgiji ekstremiteta”. O predavaču je govorio prof. dr Goran Nikolić, vanredni član CANU.

Tribina je održana u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, 6. oktobra 2017. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En