Održana naučna tribina prof. dr Ilije Vujačića: ,,Marksova politička misao“

 Prof. dr Ilija Vujačić, redovni profesor i dekan Humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica u Podgorici,  danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,,Marksova politička misao“.

Na samom početku prisutnima je  predavača predstavio prof. dr Zoran  Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU.

U nastavku slijedi siže predavanja ,, Marksova politička misao” prof. dr Ilije Vujačića.

Kada je u pitanju Marksova politička misao može se dosta naučiti iz njegovih političkih analiza, ali ga to ne čini političkim teoretičarem. Marks, jednostavnije rečeno, izvan onoga što predstavlja opšti pravac revolucionarnog mijenjanja svijeta, nije imao političku teoriju  kao sistematsko, koherentno i disciplinovano istraživanje političkih problema, vrijednosti, principa i procedura. Bio je vrhunski politički analitičar, ali nije imao političku teoriju, jer je naprosto smatrao nevažnom, budući da nije prihvatao relativnu autonomiju političkog područja.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En