Održana naučna tribina akademika Jakše Barbića, HAZU

Održana naučna tribina akademika Jakše Barbića, HAZU: ,,Odgovornost članova uprave društava kapitala za  štetu pričinjenu dioničarima/članovima društva“

Akademik Jakša Barbić, HAZU, danas je na naučnoj tribini u CANU održao predavanje na temu: ,, Odgovornost članova uprave društava kapitala za  štetu pričinjenu dioničarima/članovima društva “.

Predavača  je predstavio  akademik Đorđe Borozan, potpredsjednik CANU.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En