Održan okrugli sto ,,Crnogorski katuni“

Održan okrugli sto ,,Crnogorski katuni”

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti – Odbor za poljoprivredu i šumarstvo organizovala je okrugli sto ,,Crnogorski katuni”.

Uvodničar i moderator  bio je  akademik Milojica Jaćimović, sekretar Odjeljenja prirodnih nauka.

Na okruglom stolu podnesena su sljedeća uvodna  izlaganja:

Akademik Milojica Jaćimović, CANU: Zbornik radova s Međunarodne konferencije: Održivi razvoj planinskih oblasti - iskustva, izazovi i perspektive ;

Dr Ivan Laković, Istorijski institut, Univerzitet Crne Gore: Katuni u crnogorskoj tradiciji;

 

Prof. dr Milan Marković, Biotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore: Tradicionalna stočarska proizvodnja  na crnogorskim katunima;

 

Prof. dr Matej Ogrin, Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet: Iskustva Slovenije u održivom korišćenju planinskih resursa.

 

Ciljevi okruglog stola bili su:

da se predstave najvažnije karakteristike crnogorskih katuna, posebno ističući njihovu:

istorijsku dimenziju i

tradicionalnu poljoprivredu – tj. stočarstvo

da se prikažu uporedna iskustva iz Slovenije u korišćenju planinskih oblasti i

c) da se ukaže na buduće korake koje je potrebno preduzimati u održivom korišćenju planinskih područja, tj. katuna.

 

Učesnici na okruglom stolu bili su: članovi Odbora za poljoprivredu i šumarstvo i drugih odbora CANU, predstavnici državnih institucija odgovornih za poljoprivredu i šumarstvo, Privredna komora CG, predstavnici poljoprivrednih proizvođača i njihovih asocijacija, predstavnici Univerziteta CG, opštine, predstavnici EU u Crnoj Gori i međunarodnih organizacija, zainteresovana stručna i naučna javnost, NVO organizacije, mediji.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je diskusija i zatvaranje skupa.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En