Naučna tribina 150 GODINA OD MARKSOVOG “KAPITALA“, predavač prof. dr Lino Veljak

Danas (6. decembar 2017) prof. dr Lino Veljak održao je  u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti predavanje na temu 150 GODINA OD MARKSOVOG KAPITALA.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En