Edukacija u okviru projekta: ,,Humanizam i srednjoškolsko obrazovanje; mjesto i uloga sociologije i srodnih disciplina”

U okviru projekta CANU ,,Humanizam  i srednjoškolsko obrazovanje: mjesto i uloga sociologije i srodnih disciplina”, koji se realizuje u  saradnji sa Ministarstvom prosvjete, biće održana edukacija profesora sociologije o sprovođenju ankete u svim  gimnazijama i stručnim srednjim školama u Crnoj Gori, 5. oktobra 2018. godine  u  sali Akademije.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En