Dodijeljene nagrade CANU iz Fonda Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za podsticanje podmlatka u oblasti nauke i umjetnosti

 

Žiri za dodjelu Nagrade CANU iz Fonda Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za podsticanje podmlatka, dodijelio je nagrade za 2018. godinu sljedećim mladim stvaraocima za postignute rezultate u oblasti nauke i umjetnosti:

  1. Dr Maši Ždralević, biologu, rukovodiocu Centra za naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore;
  2. Dr Bojanu Baći, sociologu, studentu postdoktorskih studija, Center for Southeast European Studies, University of Graz i
  3. Dušanu Kasalici, reditelju, studentu master studija i saradniku u nastavi na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore.

Nagrade će biti uručene na posebnoj sjednici Skupštine Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, koja će se održati 14. februara 2019. godine, sa početkom u 12 časova.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En