Održana naučna tribina prof. dr Ivane Trbojević Milošević: „Interkulturna pragmatika: problemi komunikacije u interkulturnim govornim događajima“

Prof. dr Ivana Trbojević Milošević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, danas je  na naučnoj tribini u CANU održala predavanje na temu: ,,Interkulturna pragmatika: problemi komunikacije u interkulturnim govornim događajima“. Na samom početku prisutnima je predavača predstavio Pavle Goranović, vanredni član CANU.

Komunikacioni problemi u interkulturnim govornim događajima između sagovornika dešavaju se uprkos dobrom poznavanju jezika koji su odabrali za komunikaciju, a razloge treba tražiti u neslaganju ličnih kontekstâ, istakla je na početku prof. dr Ivana Trbojević Milošević.

Interkulturna pragmatika intenzivno se razvija u širem okviru lingvističke pragmatike i interakcione sociolingvistike u posljednjih petnaestak godina. Ona prevazilazi granice grajsovske i neograjsovske intencionalne pragmatike i nudi sociokognitivni pristup fenomenu komunikacije, interpretacije ,,govornikovog značenja“ i slušaočevog razumijevanja, ne isključujući univerzalističke, bilo racionalističke, bilo transakcione pristupe tumačenju značenja u komunikaciji. Specifičnom je čini govorna situacija i govorni događaj u kome se komunikacija odvija na jeziku koji funkcioniše kao lingua franca (u ovom slučaju engleskom) za učesnike u govornom događaju, a koji nije maternji jezik nijednog učesnika. Prof. dr Trbojević Milošević se upravo na ovom predavanju bavila problemima koji nastaju u takvoj interkulturnoj komunikaciji, kao posljedica djelimičnih poklapanja i kontrasta između kulturno specifičnih i osjetljivih  „privatnih konteksta“   od kojih polaze sagovornici, učesnici u komunikaciji, prilikom izgradnje „zajedničke osnove“ za kodiranje i interpretaciju značenja.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En