Naučni skup Centra mladih naučnika i umjetnika CANU: “Žena u jeziku i književnosti - jezik i književnost o ženi“

Centar mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti organizuje Naučni skup Žena u jeziku i književnosti – jezik i književnost o ženi, koji će se održati 22. juna 2018. godine sa početkom u 9 časova.

Program Skupa možete pogledati ovdje.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En