Naučna tribina „Uništenje i obnova kulturnog nasljeđa“, prof. Toshiyuki Kono

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

 

N a u č n u   t r i b i n u

na temu

UNIŠTENJE I OBNOVA KULTURNOG NASLJEĐA

 

Predavač: prof. Toshiyuki Kono, Kjušu univerzitet, Japan

          Prof. Toshiyuki Kono rođen je 1958. godine u Osaki u Japanu. Od 1986. do 1996. bio je vanredni profesor, a od 1997. godine redovni je profesor prava na Kjušu univerzitetu. Od 2011. do 2015. bio je naučni savjetnik u Ministarstvu za obrazovanje, kulturu, sport, nauku i tehnologiju Japana, kao i gostujući profesor na Univerzitetu Chulalongkorn, Univerzitetu u Minhenu, Katoličkom univerzitetu u Luvenu i Univerzitetu grada Hong Konga. Od 2012. do 2015. bio je predsjedavajući Odboru za kulturna pitanja Nacionalne komisije UNESCO-a Japana. Od 2007. do 2016. godine bio je član Savjetodavnog odbora i predsjedavajući Odboru za svjetsko nasljeđe i nepokretno kulturno nasljeđe u Savjetodavnom odboru Agencije za kulturna pitanja u Japanu. Istaknuti je profesor prava na Kjušu univerzitetu. Direktor i predsjednik je Međunarodne akademije za trgovačko i potrošačko pravo, predsjednik je Međunarodnog savjeta za spomenike i lokalitete (ICOMOS), kao i predsjednik ICOMOS-ovog Odbora za pravna, administrativna i finansijska pitanja (ICLAFI).

         Od 2006. do 2016. godine imao je predavanja, seminare, učestvovao na konferencijama i držao postdiplomske kurseve na preko 15 univerziteta i međunarodnih akademija u Singapuru, Hagu, Berlinu, Milanu, Parizu, Vašingtonu, Vijetnamu, Seulu, Meksiko Sitiju.

         Od 2000. godine objavio je, kao jedini autor i u koautorstvu, 12 knjiga i veliki broj članaka i poglavlja u knjigama na engleskom, njemačkom, španskom i japanskom jeziku. Prevodilac je pravne literature sa njemačkog na japanski i pisac komentara na presude. Bio je rukovodilac na državnom projektu „Transparentnost japanskog prava“, u periodu od 2004. do 2009. godine.    

 

       Tribina će se održati u petak, 9. novembra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En