Naučna tribina prof. dr Vladimira Todorovića: “Izazovi liječenja kancera u zemljama u razvoju“

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

IZAZOVI LIJEČENJA KANCERA U ZEMLJAMA U RAZVOJU                                                                                                              

Predavač: prof. dr  VLADIMIR TODOROVIĆ, Medicinski fakultet, Podgorica, Klinički centar Crne Gore

        

Prof. dr Vladimir Todorović je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na predmetu Osnove kliničke onkologije. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, specijalizaciju iz interne medicine u Kliničkom centru Srbije, a supspecijalizaciju iz onkologije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu, 1998. godine.  Doktorsku disertaciju odbranio je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dalje edukacije iz oblasti onkologije stekao je u Školi za kliničko istraživanje ljekova u Beču (2001, 2002, 2003), Bolnici Tenon u Parizu (2004) i Nacionalnom institutu za kancer u Bethesdi, SAD (2011).

Imenovan je 2000. godine za prvog direktora Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore. Obavljao je i funkciju (2012–2015) načelnika Odjeljenja hemioterapije.

Prof. Todorović je član Borda direktora Mediteranskog udruženja onkologa AROME iz Pariza u okviru koga je organizovao tri međunarodna kursa iz onkologije i dvije konsenzus konferencije. Član je Odbora Internacionalnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope, od 2018. godine.

Urednik je i autor udžbenika Osnove kliničke onkologije i palijativne njege za studije medicine, koji je  objavljen 2009. godine. Objavio je više radova kao autor ili koautor u prestižnim časopisima.

Tribina će se održati u petak, 26. oktobra 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En