Naučna tribina prof. dr Mervyna Singera: „Critical Illness“

Prof. Mervyn Singer, National Institute of Health Research, London održaće predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: Critical Illness.Tribina će se održati 28. marta 2018. godine, 12 h, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En