Zbornici radova sa naučnih skupova

 

1. Stefan Mitrov Ljubiša .- 1976; knj. 1 
2. Jugoslovenska onomastička konferencija (1; 1975; Tivat). –1977; knj. 2 
3. Prvi Simpozijum Međuakademijskog koordinacionog odbora medicinskih odjeljenja jugoslovenskih akademija (1 ; 1975 ; Titograd). – 1977; knj. 3 
4. Zaštita čovjekove sredine u Crnoj Gori. – 1978; knj. 4
5. Stogodišnjica Crnogorsko-turskog rata 1876-1878.- 1978 ; knj. 5
6. Rikardo, Marks, Lenjin i savremena ekonomska misao (I-II). – 1980; knj. 6
7. Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednice u Jugoslaviji. –1981; knj. 7
8. Problemi samoupravnog privrednog sistema (I-II). – 1982; knj.  8
9. Skadarsko jezero. – 1983; knj. 9
10. Kulturna baština Balkana i seizmički problemi. – 1983; knj. 10 
11. Pogled na svijet. – 1984; knj. 11
12. Crnogorski govori. – 1984; knj. 12
13. Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina.- 1986;knj. 13 
14. Stanje, uloga i razvoj nauke u Crnoj Gori. – 1986; knj. 14
15. Prošlost Crne Gore kao predmet naučnog istraživanja i obrade.- 1987; knj. 15
16. Vuk St. Karadžić i Crna Gora.- 1987; knj. 16
17. Lingvistički skup u spomen na Radosava Boškovića (1; 1987; Danilovgrad). - 1988; knj. 17
18. Društvena svojina kao osnova produkcionih odnosa u samoupravnom socijalizmu. -  1987;knj.18
19. Stogodišnjica Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru.- 1989 ; knj19
20. Ekološke aktuelnosti u Crnoj Gori.-1989 ; knj.20
21. Kosovski boj u istoriji, tradiciji i stvaralaštvu Crne Gore.-1990; knj. 21
22. Novi ustav i preobražaji jugoslovenskog društva.- 1991; knj. 22
23. Prirodne i društvene vrijednosti Nacioalnog parka "Biogradska gora".-1991; knj. 23
24. Mogućnosti i perspektive razvoja nauke u Crnoj Gori.-1993; knj.24 
25. Zaštita spomenika kulture Crne Gore.- 1992; knj. 25
26. Crnojevića štamparija i staro štamparstvo.- 1994; knj. 26
27. Ekonomske funkcije države u uslovima naše tržišne privrede – 1992; knj. 27
28. Trinaestojulski ustanak - predmet nauke i umjetnosti. – 1992; knj. 28 
29. Izvori i istoriografija o Crnoj Gori.- 1993; knj. 29 
30. Istorijska nauka i nastava istorije u savremenim uslovima.- 1994; knj. 30
31. Crnogorsko-makedonske književne, jezičke i kulturne veze.- 1994; knj. 31
32. Osnovni problemi filozofije prava.- 1994 ; knj.32
33. Osma jugoslovenska onomastička konferencija i Drugi lingvistički skup.-1994;knj. 33
34. Nacionalni park "Lovćen" – prirodna i kulturna dobra.- 1994 ; knj. 34
35. Petar II Petrović Njegoš - ličnost, djelo i vrijeme. – 1995; knj. 35
36. Savezna Republika Jugoslavija kao dvočlana federacija.-1995; knj. 36
37. Pet vjekova Oktoiha.- 1996 ; knj. 37
38. Fundamentalne nauke i savremene tehnologije.- 1996; knj. 38
39. Demokratičnost poretka u Saveznoj Republici Jugoslaviji.- 1996; knj.39
40. Književno djelo Mihaila Lalića.- 1996; knj. 40
41. Crnogorsko-francuski susreti (1; 1996; Nikšić).- 1997; knj. 41
42. Lingvistički skup "Boškovićevi dani" (3; 1995; Pg.).- 1997; knj. 42
43. Drugi svjetski rat - 50 godina kasnije (I-II).- 1997; knj. 43
44. Prirodne vrijednost i zaštita Skadarskog jezera.- 1997; knj. 44
45. Tranzicija post-soc. privreda -  problemi, iskustva i perspektive-1998;knj. 45
46. Mogućnosti tehnološkog  razvoja privrede Crne Gore.- 1998 ; knj. 46
47. Život i djelo akademika Jevta Milovića.- 1998 ; knj. 47
48. Goli otok.- 1998 ; knj. 48
49. Kralj Nikola- ličnost, djelo i vrijeme (I-II).- 1998; knj. 49
50. Alternativni izvori energijei budućnost njihove primjene u Jugoslaviji-1998;knj. 50
51. Radovan Zogović- život i stvaralaštvo.- 1998 ; knj. 51
52. Jugoslavija na razmeđu epoha.- 1999 ; knj. 52
53. Lingvistički skup ¨Boškovićevi dani¨ (4 ; 1998 ; Podgorica).- 1999 ; knj. 53
54. Dvjesta godina Zakonika obšćeg crnogorskog i brdskog.- 2000 ; knj. 53 
55. Tradicionalna narodna kultura u Crnoj Gori.- 2000 ; knj. 54
56. Film i jugoslovensko društvo na kraju vijeka.- 2000 ; knj. 55
57. Prevođenje ¨Gorskog vijenca¨ na strane jezike.- 2001 ; knj. 56
58. Književno djelo Dušana Đurovića.- 2001; knj. 57
59. Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji.-2002;knj. 58
60. Život i djelo akademika Mihaila Stevanovića.- 2002 ; knj. 59
61. Dinastija Petrović Njegoš (I-III).- 2002 ; knj. 60
62. Lingvistički skup ¨Boškovićevi dani¨ (5 ; 2003 ; Pg.).-2003; knj. 61
63. Novi ustav i konstituisanje Crne Gore kao države vladavine prava.-2003; knj. 62
64. Vrijeme i progres.- 2003 ; knj. 63
65. Djelo Milovana Đilasa.- 2003 ; knj. 64
66. Alternativni izvori energije i budućost njihove primjene u zemlji.-2004;knj. 65
67. Selo u Crnoj Gori.- 2004 ; knj. 66
68. Tranzicioni  procesi - dometi, ograničenja i perspektive- 2004 ; knj . 67
69. Aktuelni problemi i perspektive naučnoistraživačkog rada u Crnoj Gori.-2004;knj. 68
70. O agendi ekonomskih reformi u Crnoj Gori.- 2004 ; knj. 69
71. Novi energetski izvori u Crnoj Gori.- 2004 ; knj. 70
72. Parlamentarni i predsjednički sistem u novom ustavu države Crne Gore.-2005;knj.71
73. Aktuelna pitanja upravljanja seizmičkim rizikom u CrnojGori i okruženju.-  2005 ; knj.72
74. Dostignuća i perspektive razvoja savremene urologije.- 2005 ; knj. 73
75. Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori.- 2005 ; knj. 74
76. Lingvistički skup ¨Boškovićevi dani¨ (6 ; 2005 ; Podgorica).-2005 ; knj. 75
77. Književno djelo Rista Ratkovića. – 2005 ; knj. 76
78. Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene. –2006 ; knj. 77
79. Ustav za Knjaževinu Crnu Goru od 1905. g. u svom vremenu.-2006;knj. 78
80. Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore.-2006; knj. 79
81. Pjesnik i vrijeme: o književnom djelu Mirka Banjevića. – 2006 ; knj. 80
82. Pozorište u Crnoj Gori u drugoj polovini XXvijeka. – 2007 ; knj. 81
83. Aktuelni problemi obrazovanja odraslih. – 2007 ; knj. 82
84. Zavičajna istorija u Crnoj Gori. – 2007 ; knj. 83
85. Alternativniizvori energije i budućnost njihove . primjene – 2008 ; knj. 84
86. Lalićevi susreti. – 2008 ; knj. 85
87. Riječ i vrijeme:o književnom stvaralaštvu Radovana Zogovića. – 2008 ; knj.86
88. Jezička situacija u Crnoj Gori. – 2008 ; knj. 87
89. Obrazovanje i mediji. – 2008 ; knj. 88
90. Staza i vrijeme (Dušan Kostić). – 2008 ; knj. 89
91. Lingvistički skup ¨Boškovićevi dani¨(7, 2008).-2008 ; knj. 90
92. Naracijski tokovi (Ćamil Sijarić).- 2008 ; knj. 91
93. Proceedings / The International Conference Role of Science Academies in the 21st Century- 2009 ; vol. 92 
94. Problemi u crnogorskoj savremenoj umjetnosti.- 2009 ;  knj.93  
95. Ličnost i djelo Andrije P. Jovićevića. – 2009 ; knj. 94 
96. FilozofskamisaoV. S. Solovjova.- 2009 ; knj. 95   
97. Etnologija grada u Crnoj Gori.- 2009 ; knj. 96    
98. Mobilne i bežične komunikacije. – 2009 ; knj. 97  
99. Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore.- 2009 ; knj. 98  
100. Pavle Rovinski.- 2009 ; knj. 99
101. Nonlinear analysis and optimization problems.- 2009 ; knj. 100 
102. Proceedings / The International Conference Values and 21st century.- 2010 ; knj. 101
103. Alternativni izvori energije.- 2010 ; knj. 102
104. Filmska umjetnost u Crnoj Gori.- 210 ; knj. 103
105. Zlo kao književna tema (2. Lalićevi susreti).- 2010 ; knj. 104
106. Skadarsko jezero- stanje i perspektive 2sv..- 2011 ; knj. 105
107. Proceedings/ The Scientific Conference Renewable Energy Sources andEnergy Efficiency.- 2011. - vol. 106 
108. Research& Development asthe Basis for Innovation  in creating the Competitive Region-2011.- vol. 107
109. Nuclear Energy – Global Trends and Perspectives in South-East Euroe.2011 ; vol. 108 
110. Osmi lingvistički skup “Boškovićevi dani”.- 2012 ; knj. 109
111. Literatura slobodarski vizija (NOB u jugoslovenskoj književnosti).- 2012. ; knj. 110
112. Tragom crnogorske muzičke baštine.- 2012 ; knj. 111
113. Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost.- 2012 ; knj. 112
114. Politička misao Džona Plamenca.- 2012 ; knj. 113
115. Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori.- 2012 ; knj. 114
116. Rusko-crnogorske naučne veze u minulom i našem vremenu.- 2012 ; knj. 115
117. Proceedings / Internationa Conference Humanities and the Contemporary World.- 2012 ; vol. 116
118. Inkluzivne vrijednosti obrazovnog sistema Crne Gore.- 2012  ; knj. 117
119. Istorijska nauka, programi i nastava istorije.- 2012 ; knj. 118
120. Važnost GEO inicijativa i crnogorski kapaciteti u ovim oblastima.- 2012 ; knj. 119
121. Crnogorsko-ruske veze.- 2013 ; knj. 120
122. Književno stvaralaštvo Miograda Bulatovića.- 2013 ; knj. 121
123. Treći Lalićevi susreti (Satira u južnoslovenskoj književnosti).- 2013 ; knj. 122
124. Kultura ljudskih prava.- 2014 ; knj. 123
125. Obnovljivi izvori energije.- 2013 ; knj. 124
126. Proceedings / The International ConferenceTransition to a New Society.- 2013 ; knj. 124
127. Petar Drugi Petrović Njegoš : dvjesta godina od rođenja.-  2014 ; knj. 125
128. Vrijeme i tradicija: o književnom stvaralaštvu Janka  Đonovića -2015 ; knj. 126
129. O identitetu.-2015; knj. 127
130. Muzika regiona u uslovima tranzicije.-2015; knj. 128
131. New frontiers in epilepsy.-2015; knj.129
132. Mihailo Lalić sto godina od rođenja.-2015; knj.130
133. Mladi naučnici i etika u XXI vijeku.-2015; knj. 131 
134. Sistem obrazovanja i digitalna kultura.-2015; knj. 132 
135. Mladi naučnici i istraživači Crne Gore.-2015; knj. 133
136. Književnost: istorija, teorija i kritika – kraj XX i perspektive početka XXI vijeka.-2015; knj. 134
137. Stvaralaštvo žena u Crnoj Gori.-2015; knj.135
138. O stanju i korišćenju arhivske građe za istoriju Crne Gore.- 2015 ; knj. 136
139. Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu Crnogorskog primorja.-2015 ; knj. 137
140. Proceedings / The International Conference Technology + Society =? Future.- 2016 ; vol. 138
141. Danilo Kiš osamdeset godina od rođenja.- 2015 ; knj. 139
142. Vjerodostojnost medija – nedostižan san.- 2016 ; knj. 140
143. Deveti lingvistički skup“Boškovićevi dani“.- 2016 ; knj. 141

144.1000-godišnjica Svetog  Jovana Vladimira.- 2017, knj. 142

145.Crna Gora i Italija - književne, kulturne i jezičke veze.- 2017; knj.143

146. Muzičko školstvo u Crnoj Gori- dometi i perspektive. -2018; knj. 144

147. Globalizam naspram nacionalizma.-2018; knj. 146

148. Stanovništvo Crne Gore-struktura i projekcije.-2018; knj. 145

149. Savremene tendencije u angloameričkoj književnosti.- 2018; knj. 147

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En