Tribina društvena misao Crne Gore

Tribina Društvena misao  Crne Gore

 

 Prof. dr Živko Andrijašević: Djelo akademika Dimitrija Vujovića ‒ tumačenja, značenje, uticaji, 28. septembar 2017. godine;
Prof. dr Zoran Stojanović: Nikola Srzentić ‒ život i djelo, 20. oktobar 2017. godine;
Prof. dr Gordana Đurović: Djelo prof. dr Rista Vukčeviča – privredni razvoj i makroekonomsko upravljanje, 24. oktobar 2017. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En