Rasprave

Rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, 10. maj 2017. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En