URUČENE POVELJE O ČLANSTVU U CANU I NAGRADE CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

Na posebnoj sjednici Skupštine Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, održanoj 14. februara 2019. godine, predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević uručio je povelje o članstvu u CANU novim vanrednim članovima CANU, izabranim 18. decembra 2018. godine: prof. dr Vasu Antunoviću, Branku Baletiću, Mileti Bojoviću, prof. dr Siniši Jelušiću i prof. dr Zoranu Stojanoviću.

Povelje su uručene i novim redovnim članovima CANU: akademiku Jevremu Brkoviću, akademiku Veselinu Vukotiću, akademiku Igoru Đuroviću, akademiku Niku Martinoviću, akademiku Predragu Miranoviću, akademiku Žarku Mirkoviću, akademiku Goranu Nikoliću, akademiku Vukiću Puleviću, akademiku Šerbu Rastoderu, akademiku Zoranu Rašoviću, akademkinji Svjetlani Terzić i akademiku Zuvdiji Hodžiću.

Na svečanoj sjednici Skupštine CANU uručene su i nagrade iz Fonda Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za podsticanje naučnog i umjetničkog podmlatka Crne Gore za 2018. godinu: dr Bojanu Baći, sociologu, studentu postdoktorskih studija, Center for Southeast European Studies Univerziteta u Gracu; dr Maši Ždralević, biologu, rukovodiocu Centra za naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Dušanu Kasalici, reditelju, studentu master studija i saradniku u nastavi na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En