U okviru tribine Društvena misao Crne Gore prof. dr Dragana Radojičić održala predavanje: ,,Život i djelo akademika Petra Vlahovića“

Prof. dr Dragana Radojičić, Etnografski institut SANU,  danas je, na naučnoj tribini CANU, održala predavanje na temu: ,,Život i djelo akademika Petra Vlahovića”. Najprije je prisutnima predavača predstavio prof. dr Zoran Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU.

,,Govoriti o svom profesoru nije nimalo lako ni jednostavno, ali kao njegov đak, nadam se da ću opravdati njegova očekivanja. ‘Oblast određena ljudskom  umu jeste oblast rada i djela. U djelovanju je manji rizik od toga da se skrene s pravog puta. Misao i djelo, djelo i misao, to je čitava suma mudrosti poznata od pamtivijeka, a ipak nepriznata od svih’ – rekao je Gete, a svojim životom i djelom zasigurno slijedio akademik Petar Vlahović, o kome sam prihvatila da govorim sa osjećanjem odgovornosti i zahvalnosti”, rekla je na početku prof. dr Dragana Radojičić. 

Akademik Petar Vlahović (1927–2016) bio je redovni član gotovo tri decenije Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, predano slijedivši misao ,,Život je za to da se korisno utroši”, što se posebno ogleda kroz njegov doprinos razvoju etnologije u Crnoj Gori, istakla je prof. dr Radojičić. Njegov životni opus uvijek je bio usmjeren ka aktuelnim problemima, а očituje се kroz njegov pedagoški rad, izdavačku djelatnost, naučne tribine, terenski rad i međunarodnu saradnju.

Svojim stvaralaštvom u okvirima humanističkih i društvenih nauka, posebno na polju etnologije i antropologije, obilježio je drugu polovinu XX i prve decenije XXI vijeka u Jugoslaviji, Srbiji, Crnoj Gori, na Balkanu i šire. Inače, cjеlokupni naučni rad akademika Vlahovića obuhvata nekoliko opštih problema, kao što su – etnogeneza i etnička istorija jugoslovenskih naroda, njihove antropološke osobine, život, običaje, vjerovanja, praznovjerice i usmeno narodno stvaralaštvo. Naime, vezu između etnologije i antropologije uspostavlja po vertikali čovjeka, odnosno antropogeneze, istorije i etničke antropologije.

Akademik Vlahović uložio je ogroman trud i decenijski rad na proširenju područja etnoloških i antropoloških istraživanja i produbljivanju komunikacije sa srodnim naukama. Pamtimo ga kao izuzetno vrijednog, marljivog posvećenika svojoj struci, zavičaju, nauci i porodici. Na našu istinsku radost, postao je dio jedne dugovječne tradicije koja će biti sjeme neke nove sjutrašnjice, zaključila je prof. dr Dragana Radojičić.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En