Sastanak u vezi sa Mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja

U cilju unapređivanja i razvoja visokog obrazovanja, Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i predsjednik Odbora za obrazovanje zajedno sa predstavnicima univerziteta u Crnoj Gori, Ministarstva prosvjete, Savjeta za visoko obrazovanje i Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, održali su sastanak 4. aprila 2018. godine u Akademiji.

Na sastanku je zaključeno da se u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti organizuje Okrugli sto o mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja 26. aprila 2018. godine, za koji će učesnike predložiti gorenavedene institucije i tijela.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En