Prof. dr Marina Ratković održala predavanje na naučnoj tribini CANU

Prof. dr Marina Ratković, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i načelnica Klinike za  nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore, održala je danas predavanje na naučnoj tribini CANU, na temu: “Program transplantacije organa u Crnoj Gori”. O predavaču je govorio akademik Petar Vukoslavčević, zamjenik sekretara Odjeljenja prirodnih nauka CANU.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En