Prof. dr Lazar Davidović održao predavanje na naučnoj tribini CANU

Danas je u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti održana naučna tribina na temu:

“ANEURIZMATSKA BOLEST: OD AORTNOG LUKA DO BIFURKACIJE”. Predavač je bio prof. dr Lazar Davidović, redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, oblast vaskularna hirurgija.

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En