Premijer Duško Marković posjetio CANU

Predsjednik Vlade Duško Marković ocijenio je danas tokom razgovora sa Predsjedništvom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti da se aktivnosti Akademije u ovoj godini kao njeni i planovi za 2018. u potpunosti podudaraju sa magistralom državne politike i da predstavljaju snažan podsticaj društvenoj koheziji i daljem razvoju Crne Gore.

„Potpuno se podudara ono što vi radite i ono kako Vlada vidi vašu ulogu u doprinosu Državi i društvenoj koheziji. Vaše teme pogađaju u centar naših državnih potreba" - rekao je premijer Duško Marković.

Predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević informisao je predsjednika Vlade da je Akademija u protekloj godini realizovala 17 naučno-istraživačkih projekata, održala 16 međunarodnih skupova, okruglih stolova i rasprava i više od 50 naučnih tribina, objavila tridesetak knjiga i ugovorila saradnju sa šest ministarstava, sva tri univerziteta i više nacionalnih institucija i privrednih društava kao i da CANU planira za 2018. projekete poput obilježavanja 130. godišnjice Opšteg imovinskog zakonika Valtazara Bogišića, Arheološke mape Crne Gore, prikaza crnogorske književnosti od X do XXI stoljeća, leksikografskih izdanja crnogorske diplomatije i likovnih umjetnika, jubilarnog izdanja Gorskog vijenca i dr.

„Trudimo se da Akademija bude crnogorska u građanskom i državnom smislu" - rekao je Premijeru akademik Vukčević dodajući da je Predsjedništvo Akademije otvoreno za sve projekte koji stabilizuju i ujedinjavaju Crnu Goru i djeluju u promociji državnog kontinuiteta i identiteta.

Premijer Duško Marković je učinak Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u protekloj godino ocijenio impresivnim rekavši da ga ne raduju samo veliki broj projekata važnih za Crnu Goru i vizija Akademije već naročito činjenica da zaključeni sporazumi o saradnji sa ministarstvima i univerzitetima potvrđuju spremnost za saradnju u realizaciji konkretnih projekata.

„Odavde su dolazili pozitivni impulsi, ideje, poruke i savjeti koji su koristili i meni, a vjerujem i Vladi. Vlada će zato podržati navedene projekte Akademije. Tu neće biti štednje. Može se uštedjeti na drugim pozicijama" - poručio je na sastanku predsjednik Vlade Duško Marković rekavši da će naredni period društvenog razvoja naše zemlje obilježiti veće ulaganje u nauku i znanje.

Članovi Predsjedništva Akademije su u diskusiji odali priznanje aktivnostima Vlade koje su dovele do respektabilnog privrednog rasta i konsolidacije javnih finansija.

Na sastanku je zaključeno da će izgradnja nove zgrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti biti jedan od prioriteta Direkcije javnih radova u 2018. godini.

Sastanku su prisustvovali ministar finansija Darko Radunović i direktor Direkcije javnih radova Almer Kalač.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En