Predsjedniku CANU uručena diploma o članstvu u Evropsku akademiju nauka i umjetnosti

U okviru Osme konferencije akademija podunavske regije (8th DAC), koja se u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti i Evropske akademije nauka i umjetnosti, održava u Beogradu, danas je akademiku Draganu K. Vukčeviću, predsjedniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), profesor Feliks Unger, predsjednik Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA), uručio diplomu o prijemu u članstvo Evropske akademije nauka i umjetnosti.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En