Predsjednik Udruženja kulturnog dobra njemačke dinastije Meklenburg-Štrelic, dr R. Lippert i dr Neda Donat posjetili CANU

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dragan K. Vukčević, i akademik Ljubiša Stanković, potpredsjednik CANU, primili su danas u prostorijama Akademije dr Rajka Liperta (Rajko Lippert), predsjednika Udruženja kulturnog dobra njemačke dinastije Meklenburg-Štrelic, i dr Nedu Donat, predavača njemačkog jezika na Univerzitetu Crne Gore. Sastanku je prisustvovao i Dalibor Đurović, iz Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Povod posjete je bio dogovor o saradnji CANU i Udruženja kulturnog dobra njemačke dinastije Meklenburg-Štrelic na pripremi i objavljivanju na njemačkom, uz prevod na crnogorski jezik, dosad neobjavljenih memoara njemačke princeze Jute-Milice od Meklenburg-Štrelica, supruge prestolonasljednika Danila Petrovića, sina crnogorskog kralja Nikole I Petrovića Njegoša. Memoari sadržajem obuhvataju period njenog boravka u Crnoj Gori i života na Cetinjskom dvoru po udaji za prestolonasljednika Danila 1899. godine, a sačinjeni su 1917. godine. Knjiga će sadržati i odgovarajuće priloge i fotografije. U razgovoru su razmotrene predstojeće aktivnosti na realizaciji ovog značajnog izdavačkog projekta, čija se promocija planira u narednoj, 2019. godini.
 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En