Predsjednik i potpredsjednik CANU na sastancima Evropskih članova Međunarodnog savjeta za nauku (ISC) u Ruskoj akademiji nauka

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dragan K. Vukčević, i potpredsjednik CANU, akademik Ljubiša Stanković, učestvuju na Osnivačkoj skupštini i Prvom godišnjem sastanku evropskih članova Međunarodnog savjeta za nauku (ISC), u Moskvi. Domaćin sastanaka 13. i 14. septembra 2018. godine je Ruska akademija nauka.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En