Predsjednik CANU učestvovao na godišnjim skupovima EASA-e

Predsjednik Akademije, akademik Dragan K. Vukčević, prisustvovao je, u svojstvu člana, godišnjoj Generalnoj skupštini Evropske akademije nauka i umjetnosti (General Assembly 2018 of EASA), i Svečanom plenarnom zasijedanju EASA-e (Festive Plenary Session), održanim 3. marta 2018. godine u Salcburgu (Austrija).

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En