Predsjednik CANU na Osmoj konferenciji akademija podunavske regije (8th DAC) u Beogradu

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dragan K. Vukčević, učestvuje na Osmoj konferenciji akademija podunavske regije (8th Danube Academies Conference), koja se u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA), održava 21. i 22. septembra 2017. godine u Beogradu. Tom prilikom, akademik Vukčević će prisustvovati i sastanku predsjednika akademija podunavske regije koji će se održati 21. septembra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En