Predsjednik CANU na 4. Zajedničkoj naučnoj konferenciji u Rimu

Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, akademik Dragan K. Vukčević učestvuje na 4. Zajedničkoj naučnoj konferenciji Zapadno-balkanskog procesa / Berlinskog procesa (4th Joint Science Conference of the Western Balkan Process / Berlin Porcess), koja se održava pod pokroviteljstvom Accademia Nazionale dei Lincei u Rimu, 30. maja do 1. juna 2018. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En