POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI I PRIJESTONICE CETINJE

U cilju afirmacije i promocije naučnih, umjetničkih, kulturnih, istorijskih i turističkih vrijednosti Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Prijestonica Cetinje zaključile su danas Sporazum o saradnji. Sporazum su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti potpisali generalni sekretar CANU akademik Dragan Radonjić i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan.

Sporazumom je predviđena saradnja  u obilježavanju značajnih jubileja događaja i ličnosti vezanih za Cetinje i Crnu Goru; održavanju naučnih skupova i okruglih stolova; organizovanju  izložbi likovnih stvaralaca; realizaciji zajedničkih izdanja; promociji  izdanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Realizaciju Sporazuma pratiće Koordinacioni odbor od 4 člana od kojih  svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje po 2 člana.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En