Potpisan sporazum o saradnji CANU i Univerziteta Crne Gore

Danas su u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević i rektor Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić potpisali Sporazum o naučnoj i umjetničkoj saradnji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta Crne Gore.

Sporazumom je predviđeno da se saradnja odvija u sljedećim vidovima:

 • utvrđivanje strategije i politike razvoja naučnoistraživačkog rada;
 • unapređivanje i osavremenjivanje naučnoistraživačkog rada;
 • obezbjeđenje uslova za promociju, angažovanje i usavršavanje mladih i talentovanih kadrova u nauci i umjetnosti;
 • izrada dugoročnih naučnih programa i projekata u skladu sa potrebama razvoja Crne Gore;
 • učešće u donošenju zakonske regulative vezane za razvoj nauke, naučnoistraživačkog i umjetničkog rada;
 • formiranje zajedničkih timova za realizaciju naučnoistraživačkih i umjetničkih projekata;
 • korišćenje inostranih fondova i međuakademijske saradnje;
 • izdavanje zajedničkih publikacija;
 • održavanje zajedničkih naučnih skupova;
 • organizovanje zajedničkih izložbi likovnih stvaralaca;
 • razmjena izdanja.
© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En