Posjeta delegacije Varšavskog univerziteta

Predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević i potpredsjednik akademik Đorđije Borozan primili su 19. jula 2018. godine predstavnike Varšavskog univerziteta: rektora prof. Marcina Pałysa, bivše rektore prof. Katarzynu Chałasinsku-Macukow i prof. Piotra Węgleńskog, kao i arheologe prof. Piotra Dyczeka i prof. Janusza Recława, koji više godina rade na arheološkim lokalitetima u Risnu. Izražen je obostrani interes za uspostavljanje saradnje koja bi se odvijala kroz: razmjenu naučnika, rad na zajedničkim projektima, učešće na naučnim skupovima, zajedničko učešće u fondovima EU, razmjenu izdanja. Istaknut je veoma uspješan rad poljskih arheologa u Risnu. U cilju unapređenja saradnje zaključeno je da CANU i Varšavski univerzitet potpišu sporazum. Rektor prof. Marcin Palis je uputio poziv predsjedniku CANU akademiku Vukčeviću da sa saradnicima posjeti Varšavski univerzitet. Tom prilikom potpisao bi se sporazum o saradnji ove dvije institucije.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En