Okrugli sto O mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja

Odbor za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti organizovao je okrugli sto „O mjerilima, uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja”, 26. aprila 2018. godine.

Kao uvodničari govorili su predstavnici: Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ministarstva prosvjete, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta ,,Adriatik”, Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, Savjeta za visoko obrazovanje i Centra mladih naučnika i umjetnika CANU.

U izlaganjima uvodničara i u diskusijama konstatovano je sljedeće:

-  Postojeća Mjerila o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja treba zamijeniti novim pravilnikom.

-  Većina učesnika je, rukovodeći se rješenjima zemalja iz okruženja,  predložila da se kriterijumi za izbor u naučna zvanja, mentorstva i sl. naprave zasebno za: prirodne i tehničke nauke, društvene i humanističke nauke i umjetnost uzimajući u obzir njihove specifičnosti ‒  način finansiranja, mogućnosti objavljivanja, značaj za nacionalnu kulturu itd. U okviru predložene podjele nauka mogu se napraviti i posebni kriterijumi (za prirodne, tehničke, medicinske), (društvene, humanističke ‒ aktuelne teme jezik i prošlost). 

-  Postojeće kriterijume  treba dopuniti: objavljenim knjigama ‒ monografijama, udžbenicima, projektima, patentima, recenzijama, citiranošću, radovima na crnogorskom jeziku i drugim kriterijumima za pedagoški rad itd.

-  Novi pravilnik treba da definiše broj reizbora u naučno zvanje, preciznije uredi vrednovanje koautorskih djela i uskladi ta rješenja sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

 - Tablice o kvantitativnim pokazateljima naučnog, nastavnog i predagoškog rada treba izmjestiti iz normativnog dijela pravilnika kao dodatak i sastavni dio pravilnika.

-  Pravilnik uraditi u skladu sa pravilima struke, tako da pojedini članovi sadrže uobičajeni broj odredaba, a ne kako je sada u važećim Mjerilima.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En