Održana tribina Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.

U okviru obilježavanja jubileja ,,130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru”, u svečanoj  sali  CANU, akademik Radomir V. Ivanović održao je predavanje: ,,Bogišićev doprinos razvoju folkloristike (s posebnim osvrtom na bugarštice) “.

Najprije je prisutnima predavača predstavio prof. dr Zoran Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU.

Bogišić je manje poznat po doprinosu u folkloristici, posebno po zbirci pjesama dugoga stiha tzv. bugarštica  i deseteračkih pjesama, zapisanih krajem XVII i početkom XVIII vijeka. Naime, još kao dječak Bogišić se zanimao za narodno stvaralaštvo  i  dubrovačku književnost, a u doba bečkog đakovanja Vuk Karadžić mu je bio ne samo ,,učitelj energije” nego i  uzor koji ne tamni. Sakupljene pjesme objavio je u  čuvenoj zbirci  pod nazivom  Narodne pesme 1878. u ediciji Srpskog učenog društva.

Kao što je poznato, u toj deceniji priprema sakupljanja, proučavanja i mjestimičnog objavljivanja, Bogišić je raspolagao svim potrebnim predispozicijama. Stvaralački formiran u Vukovoj eposi, kao i eposi ilirizma i realizma, aktivno učestvujući u preporodu društvenih i humanističkih nauka, antologičar postepeno , ali vidno, ostaje važan sudionik u porodici južnoslovenskih  i evropskih folklorista i filologa, istakao je akademik Ivanović.

Naučnici koji su se seriozno bavili analizom Bogišićevog značajnog opusa unisono tvrde da se radi o tipu radoznalog istraživača, do krajnjih intelektualnih, kreativnih,  intuitivnih granica moći posvećenog nauci tokom pune četiri decenije. Radi se o stvaraocu i misliocu neiscrpne radne energije, zahvaljujući kojoj je u evropskim razmjenama postavljao značajan centar naučne inicijacije, tj. o pregaocu koji na čudesan način dovodi  u međusobnu vezu različite oblasti duhovnih disciplina i različitih instituta u njima, zalažući se za veoma širok i raznovrstan spektar i naučnih otkrića i pretpostavki sadržanih u njima.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En