Održana tribina ,,Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru 1888-2018.”

U okviru obilježavanja jubileja ,,130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za Knajževinu Crnu Goru”, u svečanoj  sali  CANU, prof. dr Žika Bujuklić održao je predavanje:

,,Bogišićev uticaj na pravnu leksiku Laze Kostića tokom prevođenja Dernburgovih Pandekta “

Najprije je prof. dr  Zoran Rašović, sekretar Odjeljenja društvenih nauka,  prisutnima predstavio predavača.

Prof. dr Bujuklić ukazuje na malo poznatu činjenicu da se Laza Kostić, u svojim poznim godinama, posvetio prevođenju jednog od najznamenitih udžbenika rimskog pandektnog prava, slavnog njemačkog romaniste Hajnriha Dernburga (1829−1907). Ovo trotomno remek-djelo (Pandekten, 1884−87) predstavljalo je temelj evropske pravne kulture, pa je po nalogu Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu (Odio za bogoštovlje i nastavu) taj posao povjeren upravo Lazi Kostiću. Kao peštanski doktor „oba prava“, i civilnog i kanonskog (utriusque iuris), koji je svoju disertaciju napisao i odbranio na latinskom 1866. godine, i uz to poliglota koji je govorio osam jezika, bio je prava osoba da obavi ovaj zamašni posao za potrebe zagrebačkog Sveučilišta. Prvi tom prevoda „Pandekta“ izdat je 1900.  u Zagrebu, drugi je ostao u rukopisu, a ne zna se da li je Kostić ikada okončao ovaj posao. Na osnovu analize relativno bogate Kostićeve prepiske sa Valtazarom Bogišićem − koja je s pravnog aspekta do sada ostala nedovoljno proučena − autor je došao do zaključka da je juristička leksika srpskog poete bila formirana pod snažnim uticajem ovog uglednog južnoslovenskog pravnika i profesora. Pošto je Kostić, kao i Bogišić, svesrdno prihvatio ideje Savinjijeve istorijskopravne škole, i želeći da pravničku terminologiju približi što više narodnom jeziku, logično je što je uspostavio plodnu komunikaciju sa ovim vrsnim filologom i korifejem pravne struke. Na kraju, Kostićev poduhvat je neslavno završio zbog brojnih faktora, od kojih je zakulisna politička igra bana Kuena Hedervarija bila presudna. Udžbenik je na Sveučilištu zabranjen, a od Kostićeve profesure na romanističkoj katedri Pravnog fakulteta u Zagrebu − nije bilo ništa. Prof. dr Bujuklić  na kraju konstatuje da su pravnički dometi Laze Kostića ostali potpuno u sjenci njegovog doprinosa na polju literature, filozofije, estetike, književne kritike, žurnalistike, diplomatije,  pa i njegovog političkog djelovanja.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En